NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?

Hakkımızda

DORUK YAYIMCILIK, 1973 yılında Ankara’da kuruldu. Bugün 47. yılına erişen DORUK’un yayın çizgisi günbegün gelişerek önemli bir kültürel birikim oluşturdu.

Okurların kitaplığında yer alan bu birikime baktığımızda Türkiye’yi ve dünyayı anlamaya, insanlık tarihinin yüzyıllardan beri süregelen serüvenini öğrenmeye dönük yapıtların önemli bir yer tuttuğunu gözleriz.

Aydınlanmanın ışığında düşün/yazın/sanat/kültür birikimine bakmayı, bu yöndeki düşünsel/bilimsel çalışmaları, inceleme ve araştırmaları yayımlamayı önceleyen DORUK, yayın hayatını bir süreden beri İstanbul’da sürdürmektedir.

Kuruluşundan başlayarak sosyal ve kültürel yozlaşmaya karşı çıkan bir bakış açısı izleyen DORUK, 2000 yılında İZDÜŞÜM YAYIMLARI’nı da kurarak, tarih, felsefe, sosyoloji, pedagoji gibi kuramsal alanlarda çalışmalar yayımlamaya başladı.

DORUK, ilke olarak; evrensel düşünen, aynı zamanda ulusal değerlere yer veren bir anlayış ve tutum içerisinde, dünyanın her köşesindeki insanların sorunlarını içselleştirmiş ve nerede olursa olsun savaşa, sömürüye, insanın insanı köleleştirmesine ve doğanın yok edilmesine karşı durmuştur. Barış, özgürlük, eşitlik ve bağımsızlıktan yana ve aydınlanmacı tutumuyla DORUK, ilkelerine uygun bir yayım politikası izleyerek, binin üzerinde değerli çalışmayı okurla buluşturmuştur. Toplumsal bilinç düzeyini yükseltebilmek amacıyla bundan sonra da olanakları çerçevesinde, özenle seçtiği çalışmaları yayımlamaya devam edecektir.

DORUK dizilerinin kendi içindeki bütünlüğü özgün çalışmalar, araştırma ve incelemelerle sağlanmıştır. Ayrıca çeviri ağırlıklı bu çalışmalar, özenli çevirilerle okura sunulmaktadır.

Felsefenin tarihsel seyri, günümüzdeki sorunları, düşün ve yazın yaşamının bugünkü görünümü, sanat kuramları/sanat disiplinlerinin oluşagelen birikimi, sinemanın/tiyatronun ve müzik sanatının tarihsel ve güncel tanıklığı, yazın/düşün ve sanat insanlarının anısal/yaşamsal birikimleri, dünya edebiyatının öyküde anlam bulan seyri bütünüyle DORUK YAYIMCILIK’ın okurlara taşımak istediği yayın/kitap birikiminin göstergesidir.

Bu anlamda DORUK YAYIMCILIK, yeni yayın dizileriyle de okuru buluşturarak bir yayın platformu oluşturmayı amaçlamaktadır

 

Doruk Akademisyen

ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerezler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.